ทำเนียบขาว (White House)

ทำเนียบขาว (White House)

สิ่งแรกที่นึกถึงก็คือ ทำเนียบขาว ถูกออกแบบโดยสถาปนิกชาวไอริช เจมส์ โฮบัน ก่อสร้างระหว่างปี ค.ศ. 1792 ถึง ค.ศ. 1800 ด้วยหินทรายอะเกียครีกสีขาวในรูปแบบสถาปัตยกรรมฟื้นฟูคลาสสิก พื้นที่ใช้สอยรวม 5,100 ตร.ม. มีห้องทั้งหมด 132 ห้อง และสระว่ายน้ำ 1 สระ ซึ่งต่อมาพื้นที่ได้ถูกขยาย ต่อเติม และซ่อมบำรุง (เกิดจากการถูกเผาโดยกองทัพสหราชอาณาจักร) อยู่หลายครั้ง ภายในของ ทำเนียบขาว ประกอบไปด้วย

  • ตัวอาคารหลัก
  • ปีกตะวันตก เป็นสำนักงานของประธานาธิบดี หรือที่เรียกว่า ห้องทำงานรูปไข่ (Oval Office) สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1909 ในสมัยอดีตประธานาธิบดีวิลเลียม เอช. ทัฟต์ (คนที่ 27) ตกแต่งด้วยสถาปัตยกรรมแบบบาโรก ผสมผสานกับนีโอคลาสสิก อีกทั้งมีทีมงานระดับสูงอีกประมาณ 50 คน รวมถึงห้องประชุมของคณะรัฐมนตรี
  • ปีกตะวันออก ถูกสร้างขึ้นเมื่อ ค.ศ. 1942 ในลักษณะอาคารอเนกประสงค์ ต่อมาในปี ค.ศ. 1977 โรซาลีนน์ สมิธ คาร์เตอร์ สุภาพสตรีหมายเลขหนึ่ง (ภรรยาของประธานาธิบดีคนที่ 39) ได้ใช้ปีกตะวันออกเป็นสำนักงานและตั้งชื่อว่า “สำนักงานสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่ง” ซึ่งใช้สืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน
  • ทำเนียบขาว (White House)