Statue of Liberty เทพีเสรีภาพ

Statue of Liberty เทพีเสรีภาพ

แลนด์มาร์คที่ไม่ว่ายังไง ใครได้ไปเที่ยวอเมริกาต้องไม่พลาดแน่นอน เทพีเสรีภาพ อนุสาวรีย์ที่ยิ่งใหญ่ และมีคุณค่าทางจิตใจของชาวอเมริกันทุกคน ซึ่งเป็นของขวัญที่ชาวฝรั่งเศสมอบให้แก่ชาวอเมริกัน ในวันที่อเมริกาเฉลิมฉลองวันชาติครบ 100 ปีนั่นเองค่ะ และในปี พ.ศ. 2527 องค์การยูเนสโก ประกาศให้อนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพ เป็นมรดกของโลกอีกด้วย