Elon Musk กับความฝันขนส่งมวลชลใต้ดินใน Vegas!

บริษัท Boring Company ของ Elon Musk สามารถจัดทำสัญญาดำเนินการโครงสร้างพื้นฐานและการดำเนินการโครงการ “People Mover” สำหรับศูนย์ประชุม Las Vegas Convention Center ซึ่งจะทำการรับส่งประชาชนด้วยยานพาหนะไร้ขนขับชนิดไฟฟ้าความเร็วสูงในอุโมงค์ใต้ดิน

ซึ่งสัญญานี้ยังไม่ลงตัวนัก ทาง ศูนย์ประชุม Las Vegas Convention Center และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมีแนวโน้มที่จะเลือกให้ Boring Company เข้ามาดำเนินการ ซึ่งผลการโหวต ในวันที่ 12 มีนาคมที่จะถึงนี้จะเป็นตัวตัดสินทุกอย่าง

รูปแบบในช่วงแรกได้มุ่งไปที่ศูนย์ประชุม Las Vegas Convention Center

ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการขยายอาคารซึ่งคาดว่าจะเสร็จสมบูรณ์ทันสำหรับงาน CES 2021 อาคารศูนย์ประชุม Las Vegas Convention Center จะมีขนาดกว้างขึ้นกว่า 200 เอเคอร์ ซึ่งทางคณะกรรมการบริหารศูนย์ประชุมคาดการณ์ว่าจำเป็นต้องมีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้ที่มาในการเดินสำรวจงานภายในอาคารที่มีความยาวกว่า 2 ไมล์นี้ ซึ่งจำเป็นต้องมีระบบการขนส่งเพื่อรองรับความจำเป็นในการเดินทางระยะไกลนี้

Steve Davis ประธานบริษัทกล่าวว่า ในช่วงแรกระบบของ Boring Company สามารถนำมาให้บริการผู้มาเข้าชมศูนย์ประชุม Las Vegas Convention Center ภายในหนึ่งปี ซึ่งโครงการนี้อาจเชื่อมต่อไปยังตัวเมือง, the Las Vegas Convention Center, the Las Vegas Boulevard Resort Corridor และสนามบิน McCarran International Airport.

คณะกรรมการบริหารศูนย์ประชุมได้เริ่มกระบวนการในปี 2018

โดยเรียกร้องให้มีการนำเสนอข้อมูลและรายละเอียดโครงการ โดยมีการสัมภาษณ์ผู้เสนอโครงการโดยทีมประเมินผลงานซึ่งจะทำการพิจารณาบริษัทต่างๆซึ่งนำหน้าที่เป็นตัวแทนของคณะกรรมการบริหารศูนย์ประชุม องค์กรเอกชน (ทั้งหน่วยงานด้านอสังหาริมทรัพย์แห่ง Las Vegas และที่ปรึกษาด้านระบบขนส่งมวลชน) และบริษัทก่อสร้างโครงสร้างเพื่อการเคลื่อนย้ายประชาชนอัตโนมัติและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง

ในเดือนธันวาคม ทางบริษัท Boring Company ได้เสนอการทดสอบอุโมงค์ความยาว 1.14 ไมล์ในเมือง Hawthorne เพื่อเป็นการสาธิตวิสัยทัศน์ของ Musk ในการใช้อุโมงค์ต้นทุนต่ำที่สามารถนำมาใช้ขนส่ง รองรับสาธารณูปโภค และใช้เงินในการสร้างหลายล้านดอลลาร์ หรืออาจถึงพันล้านดอลลาร์ แต่ยังนับว่าน้อยกว่าค่าใช้จ่ายในการสร้างรถไฟใต้ดิน

อุโมงค์ทดสอบมีมูลค่า 10 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

ซึ่งได้รับการประยุกต์มาจากเครื่องของบริษัท Boring ที่เรียกว่า Godot (ราคา 10 ล้านเหรียญนี้รวมไปถึงค่าก่อสร้างอุโมงค์ ระบบโครงสร้างพื้นฐานภายใน ระบบไฟฟ้า ระบบสื่อสารและการบันทึกวิดีโอ ระบบรักษาความปลอดภัย การตรวจสอบความถูกต้องและการติดตามต่างๆ)

ซึ่งในบางเมืองเช่น Chicago และ Las Vegas ก็ได้ให้ความสนใจต่อโครงการของ Boring Company แต่อย่างไรก็ตามใน Los Angeles ก็ยังคงมีการต่อต้านอยู่

และทางบริษัท Boring Company ก็ได้ประกาศในเดือนพฤศจิกายนว่าจะทิ้งแผนในการสร้างอุโมงค์ยักษ์ใต้ถนน Los Angeles ’ 405 freeway และถนน Sepulveda Boulevard หลังจากมีการข่มขู่ที่จะฟ้องร้องหากมีการสร้างอุโมงค์ดังกล่าวอีกด้วย

ทางบริษัท Boring Company ยังคงคาดหวังกับอุโมงค์ความยาว 2.7 ไมล์ให้สมาชิกสภาเมืองเห็นด้วยกับโครงการดังกล่าว